Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zdrajcy Wyklętych Szymon Nowak. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Zdrajcy Wyklętych Szymon Nowak. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 2 maja 2017

Zdrajcy wyklętych - Szymon Nowak


Po latach niemieckiej okupacji, Polacy oczekiwali nadejścia sowietów z niepokojem ale też z nadzieją .

Tylko nieliczni, którzy znali sowiecką rzeczywistość,  zdawali sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa , bo wejście sowietów na terytorium obecnej Polski, to był istny najazd,  bezwzględnych , zdeprawowanych, pozbawionych zasad moralnych,  azjatyckich barbarzyńców .

Terror, gwałty, grabieże,  nielicznie się z godnością ludzka. takie było sowieckie wyzwolenie  Sowieci jak zwykle podstępem wykorzystali ujawnienie się żołnierzy największej organizacji zbrojnej, Armii Krajowej. Opór narodu  został złamany , poprzez aresztowania akowców . Tylko nielicznym udało się przetrwać i podjąć walkę w licznych ugrupowaniach powstania antykomunistycznego


System komunistyczny w celu pozbawienia dążeń niepodległościowych przez cały okres sprawowania władzy,  dyskredytował pamięć o żołnierzach wyklętych

Zdrajcy wyklętych " - kolejne opracowanie Szymona Nowaka, to omówienie postaci kilku renegatów , zwerbowanych przez UB , w celu rozpracowania podziemia niepodległościowego. Wśród prezentowanych postaci znajdziemy także agenta gestapo i smiersza . 


Szymon Nowak ukazuje także proces demoralizacji kilku byłych  żołnierzy AK, którzy przeszli na stronę komunistów i w bezwzględny sposób przyczyniali się do fizycznej likwidacji żołnierzy wyklętych . Chronologiczny zapis współpracy z UB, ukazuje bezmiar demoralizacji agentów bezpieki. 

Edward Wasilewski "Huragan" doświadczony żołnierz AK , zasłynął z rozbicia obozu NKWD w Rembertowie 

Henryk Wendrowski 'Narbutt" " Lawina" - rozpracowywał jako agent Smiersza białostockie AK , używając podstępu umożliwił likwidację oddziału " Bartka " . Trzeba pamiętać , ze ciał żołnierzy " Bartka" nie odnaleziono do dnia dzisiejszego .

Autor opracowania nie poprzestaje na ukazaniu działań zdrajców i procesu ich demoralizacji , przedstawił losy zdrajców aż do ich śmierci Większość agentów upadła tak nisko , że miała kłopoty z prześladującymi ich demonami przeszłości ale część z nich przez całe życie czerpała korzyści materialne,  za aktywny okres haniebnej współpracy z UB . 

Nowak specjalizuje się w popularnych opracowaniach dotyczących AK , Powstania Warszawskiego i żołnierzy wyklętych. Omówienie jednej z jego książek "Bitwy wyklętych" znajduje się na blogu księgarni internetowej kanon24.pl