poniedziałek, 9 września 2013

Wspomnienia " Szarego"

Wspomnienia " Szarego" to niezwykły dokument,  będący zapisem dziejów legendarnego dowódcy oddziału partyzanckiego, działającego w Lasach Iłżeckich. Zanim Antoni Heda stał się dowódcą partyzantki leśnej , przeszedł gehennę więzienia sowieckiego , a później znalazł się w niemieckim stalagu , jako jeniec sowiecki, ponieważ niemieckie wojska po uderzeniu na ZSRR , uwięziły Hedę po wkroczeniu do Brześcia.
 Oddział " Szarego"  - Antoniego Hedy,  powstał w sierpniu 1943 roku,  po rozbiciu niemieckiego więzienia w Starachowicach i uwolnieniu około 60 aresztantów, z czego do oddziału partyzanckiego ZWZ-AK dołączyło trzydziestu. Szlak bojowy oddziału " Szarego" to rozbicie załogi niemieckiej w Pakosławiu, akcja w Gozdawie, Sienno , opanowanie Starachowic i może jedna z najważniejszych akcji , jaką było uderzenie na pociąg z amunicją w Wólce Plebańskiej i jego zdobycie , co pozwoliło na znaczne dozbrojenie Korpusu Kieleckiego AK .

W okresie akcji " Burza" Antoni Heda ze swoimi ludźmi wszedł w skład 3 pułku piechoty Legionów AK , jako II batalion. Okres powojenny , okres szalejącego terroru komunistycznego,  stał się ponownie czasem walki, a brawurowe rozbicie więzienia kieleckiego , to jedno z najwspanialszych osiągnięć polskiego podziemia antykomunistycznego.  Uwięzienie " Szarego" przez UB i jego pobyt w UB-owskich katowniach to przykład niezłomności i nieugiętości  jego  charakteru .  Czytając wspomnienia , aż trudno uwierzyć, że jeden człowiek miał w sobie tak wiele siły , aby nieugięcie walczyć o wolną i niepodległą Polskę .

Niezwykły człowiek, niezwykły życiorys. Musimy o nim pamiętać !