wtorek, 9 lipca 2013

Wołyń we krwi 1943


WOŁYŃ WE KRWI. 1943
 

Joanna Wieliczka-Szarkowa podjęła się opracowania trudnego  tematu,  jakim jest opisanie genezy oraz przebiegu ludobójstwo dokonanego na polskiej ludności Wołynia, przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku. Jest to  jedno z nielicznych opracowań napisanych przystępnym językiem , skierowane do czytelników o zróżnicowanym stopniu znajomości poruszanego tematu. Sama praca znacznie wykracza poza cezurę czasową określoną w tytule i przedstawia także w skróconej formie zarys dziejów Wołynia, jego burzliwe dzieje i pochodzenie mieszkańców tej ziemi. Ze zrozumiałych względów autorka najwięcej miejsca poświęciła  rzezi wołyńskiej , mającej swoje apogeum latem 1943 roku. Depolonizacja Wołynia odznaczała się wyjątkowym okrucieństwem, sadystycznym zworodnieniem ze strony ukraińskich oprawców . Działania UPA  w tamym czasie ,  na  terenie Wołynia , to pasmo zbrodni , terroru fizycznego i psychicznego, dokonane niejednokrotnie na bezbronnej polskiej ludności Wołynia , nie wyłaczając kobiet i dzieci.
Książka pani Joanny- Wieliczko Szarkowej , to wkład w upowszechnieni wiedzy na temat zbrodni UPA, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia i zapomnienia.