poniedziałek, 23 czerwca 2014

Powstanie Warszawskie - Joanna Wieliczka - Szarkowa

 Joanna Wieliczka-Szarkowa kolejną swoją publikację poświęciła Powstaniu Warszawskiemu.
Powstanie Warszawskie mimo licznych publikacji , jest nadal w świadomości społecznej wydarzeniem niedostatecznie poznanym.. Wiedza na temat tego jednego z największych w dziejach świata , buntu milionowego miasta przeciwko okrutnej niewoli jest niepełna.

Okres komunistycznego zniewolenia doprowadził do bezpowrotnej utraty wielu relacji świadków sierpniowego zrywu w 1944 roku. Trudno odtworzyć krwawe wydarzenia na warszawskiej Woli i Ochocie.

Pani Szarkowa podobnie jak we wcześniejszych pracach poświęconych losom żołnierzy wyklętych i ludobójstwu  dokonanemu na polskiej ludności Wołynia latem 1943 roku, z godną podziwu skrupulatnością , omówiła istotę i fenomen Powstania Warszawskiego.
 Na podstawie dostępnych  dokumentów i relacji, podtrzymała tezę o nieuchronności wybuchu działań zbrojnych w Warszawie, w sierpniu 1944 roku.

Oprócz omówienia działań zbrojnych, autorka opisała tragedię mieszkańców Woli i Ochoty, gdzie zbrodnicze oddziały Dirlewangera i Kamińskiego , dopuściły się masowych zbrodni na cywilnych mieszkańcach Warszawy. Przejmujący opis rozstrzelania Redemptorystów na Karolkowej , to świadectwo  barbarzyństwa żołdaków niemieckich.

Warszawa w wyniku powstania utraciła także, elitę intelektualną , a śmierć Baczyńskiego, Gajcego, Mencla i wielu innych, to wyjątkowa strata dla kultury narodowej.

W przededniu obchodów  70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, książka Joanny Wieliczko- Szarkowej, stanowi niezwykle cenne źródło uzupełniające naszą wiedzę dotyczącą  63 dni powstańczych zmagań.

                                                              Gloria Victis.


wtorek, 3 czerwca 2014

Dziewczyny z Powstania - Anna HerbichPomimo publikacji wielu książek dotyczących Powstania Warszawskiego , opracowanie Anny Herbich zasługuje na szczególną uwagę . Wspomnienia 11 uczestniczek powstania , opracowane przez młodą debiutującą pisarkę , na nowo pozwalają nam zapoznać się z powstańczą Warszawą, atmosferą tamtych dni, postawami uczestników  . Opracowanie nie tylko przybliża, czytelnikowi nieznane szerzej epizody powstańcze ale niesie ze sobą , ogromny ładunek emocjonalny. Strach, męstwo okazane podczas walk, poświęcenie a przede wszystkim patriotyzm , to wszystko wysuwa się na plan pierwszy.

 Czytając wspomnienia opracowane przez Annę Herbich , musimy zadać sobie pytanie : Co decydowało o męstwie,  tych  młodych wówczas dziewcząt?  Nietrudno znaleźć odpowiedź , ponieważ tajemnica do tak ogromnego poświęcenia  wynikała z wychowania w duchu patriotycznym, w duchu umiłowania ojczyzny.

Prezentowane wspomnienia są także wędrówką po powstańczej Warszawie; powstanie w Wilanowie, Ochota z opisem  dramatu ludności Ochoty w zapomnianym obozie przy Opaczewskiej, walki na Mokotowie i Czerniakowie .

Dla osób urodzonych w rodzinach  , które przeszły dramat powstania , opowiadania Anny Herbich wydadzą się jakby znajome,  te same zdarzenia opowiedziane z nieco innej perspektywy.


Dziewczyny z Powstania